martes, 31 de marzo de 2009

Los atributos del caballo de Espartero.


El general Espartero, que bombardeó la ciudad en la sublevación de 1.842, ya no figura en el callejero de la ciudad. La calle y el pasaje del Duc de la Victòria, uno de los títulos con los que era conocido el militar, ya no existen. La primera se llama ahora calle del Duc a secas mientras que el pasaje se ha convertido en la calle del escritor Francesc Pujols.
Me parece correcto lo que han hecho. No tiene sentido que una ciudad rinda homenaje a quien la bombardeó. Espartero ha pasado a la historia especialmente por los atributos de su caballo, aunque para atributos los que creen oportuno quitar a Espartero y mantener a Sabino Arana. Esos sí que pasarán a la historia por sus atributos.

El PSC de Bellpuig propone crear ‘un Estado propio’ para Cataluña

Noticia publicada en vozbcn.com


El Ayuntamiento de Bellpuig (Lérida) aprobó el pasado 24 de febrero una moción a favor de la ‘internacionalización del derecho a decidir tener un Estado propio del pueblo catalán‘ a propuesta de CiU, ERC y PSC. También se denuncia un ‘histórico y persistente expolio fiscal‘ contra Cataluña.

La moción se queja de la ‘falta de soberanía con la que el Estado Español ha dotado a las autonomías’ y de ‘los constantes y sistemáticos recortes de nuestras competencias de autogobierno y los reiterados ataques contra nuestra lengua y cultura, [que] ponen en peligro nuestra misma superviviencia como nación‘.

El texto señala que ‘ha llegado el momento que los catalanes y catalanas decidamos nuestro futuro’ y añade que ‘es el momento de apostar con decisión para convertirse una nación soberana plenamente reconocida en el contexto internacional y poder desplegar todas nuestras capacidades colectivas’.

La moción termina remarcando el apoyo del Consistorio a la manifestación independentista ‘Diez mil en Bruselas por la Autodeterminación’ celebrada el pasado 7 de marzo ‘bajo el grito ¡Queremos el Estado propio!‘.

lunes, 30 de marzo de 2009

Es tracta el castellà de llengua estrangera.


Entrevista a Francesc de Carreras en l´Avui.


Francesc de Carreras, un dels promotors de Ciutadans, explica a l’AVUI amb detall la seva oposició a la política lingüística de la Generalitat.

Per què diu no al monolingüisme?
Perquè a la societat catalana hi ha dues llengües predominants, que són les que han d’aglutinar la comunicació entre els ciutadans.

Qui defensa el monolingüisme?
Hi ha una pressió perquè a l’àrea d’influència dels poders públics només es parli en català. Passa a l’ensenyament, als mitjans de comunicació públics, i fins a les cartes dels restaurants... La Generalitat va cap al monolingüisme.

I com ho fa, això?
Després de la llei de política lingüística del 1983 es va construir una teoria basada en una distinció: hi ha dues llengües oficials i una pròpia. A partir d’aquí, una és oficial perquè és de l’Estat i l’altra perquè és pròpia. El castellà es tracta com una llengua estranya, aliena, estrangera. I així arribem als decrets d’immersió, que són del 92 i 93.

¿Els pares han de tenir dret a triar llengua a l’escola?
Les lleis del 1983 i el 1998 diuen que els pares tenen el dret a escollir la llengua al primeríssim ensenyament, dels 6 als 8 anys.

I a partir dels vuit anys? ¿També s’ha de poder triar?
No. Penso que a l’escola hi ha d’haver ensenyament en les dues llengües, fins als 18 anys, meitat i meitat.

Què li sembla la petició del PP que hi hagi dues línies: una en català i l’altra en castellà?
Estic en contra d’una doble xarxa. Els nens no s’han de separar per raó de llengua. El problema és que, tal com està ara, l’ensenyament vol tractar el castellà com una llengua estranya, quan el castellà és per a molts catalans la llengua materna. Fins s’ha prohibit als passadissos per adreçar-se als professors. Hi ha monolingüisme a l’escola, com en els mitjans de comunicació de la Generalitat...

Quant a TV3, es pot objectar que ja hi ha un 90% d’oferta en castellà...
Aquesta objecció té una part de raó. Però hi ha coses que no m’agraden. Per exemple, un reglament que especifica que les persones que cal escollir a TV3, fins entre convidats, cal que parlin en català.

El cas de Cristina Peri Rossi?
I hi ha més casos. Al programa de l’Emilio Manzano, sortien dues persones per comentar llibres, i els han prohibit intervenir perquè no parlen en català. I a Àgora, quan ve gent de fora, i algun convidat català li respon en castellà, el moderador li diu: “Pot parlar en català, sisplau?”. És ridícul.

Parli’m del català a l’administració...
Hauria d’atendre en les dues llengües. Però la Generalitat ho fa tot en català. A les webs de les conselleries, un 80% només està en català. Com els impresos. La Generalitat no atén en les dues llengües.

Això es justifica en nom d’una discriminació positiva. Què n’opina?
Aquest argument del català amb 4 milions enfront dels 450 de l’espanyol no es pot fer servir per a tot. Estic d’acord amb mesures de foment del català. Per exemple, el llibre en català o el cinema en català. Ara: segons com es faci no és discriminació positiva, sinó discriminació pura i simple. I, en tot cas, no pot consagrar-se en una llei, i menys en un Estatut.

Quines mesures discriminatòries hi ha, a l’Estatut?
L’article 6 fa la distinció entre llengua oficial i llengua pròpia, i parla d’ús normal i preferent del català a les administracions públiques i l’ensenyament. El problema és que aquest “normal” i “preferent” es converteix en “sempre”. Com a discriminació positiva, és desproporcionat.

Què li sembla el deure de conèixer el català, segons l’Estatut?
És anàleg al que hi ha a l’article 3 de la Constitució. La interpretació que en fa el TC és que no es pot al·legar desconeixement. En aquest sentit, estic d’acord amb l’Estatut.

S’han passat determinats mitjans de Madrid en la seva hostilitat cap a la política lingüística de la Generalitat?
No ho sé. El Mundo encara el llegeixo una mica, però la COPE no l’escolto mai... El que puc dir és que els mitjans catalans o no informen o tergiversen. Sobretot, no informen. No s’ha volgut debatre de la llengua. Acuso els diaris catalans de no tocar els temes conflictius i dir que no hi ha cap problema amb la llengua.

Li poso un cas. El tòpic de la persecució del castellà...
Les llengües no es persegueixen. Estic en desacord amb la política lingüística, però no persegueix el castellà. El que crec és que s’impedeix a certes persones exercir el seu dret en igualtat de condicions. Hi ha discriminació entre persones, no entre llengües.

Quina salut té el català?
El català, respecte a èpoques passades, està en la millor situació de la història. Molt més bona que el 1975 i tan bona com als anys 30.

domingo, 29 de marzo de 2009

sábado, 28 de marzo de 2009

viernes, 27 de marzo de 2009

¿Ve bien que se multe a los comercios que no rotulan en catalán?

Esta es la pregunta que recientemente El Periódico de Catalunya lanzó a sus lectores. La respuesta es que le parecía bien al 31% y mal al 61%. Esta es la opinión de los lectores del medio de comunicación oficioso del PSC. ¿Hace caso el PSC a sus votantes?

jueves, 26 de marzo de 2009

Aprovechando el viaje.


Columna de José Manuel García Bravo. Concejal de C´s en Sant Andreu de la Barca.


En el orden del día del próximo pleno figura la adhesión al Pacto de Alcaldes (Covenant of majors), puesto en marcha por la Unión Europea, como mecanismo de participación de la ciudadanía en la lucha contra el calentamiento de la tierra. Esta iniciativa compromete a los ayuntamientos a iniciar una serie de actuaciones para contribuir a la reducción de emisiones de CO2. El plan de acción implicará costes por su desarrollo e implementación y los derivados de acudir a Bruselas a suscribir el compromiso, si no se ha hecho ya. Sin ningún género de dudas se aprobará por unanimidad.

Sin embargo tenemos un problema doméstico mucho más cercano que no se soluciona. Año tras año podemos observar en los informes emitidos por la Generalitat de Catalunya que la emisión de partículas PM10 a la atmósfera de nuestro municipio se mantiene constante. Sant Andreu de la Barca forma parte de ese grupo selecto de 5 municipios del Baix Llobregat en que la presencia de este contaminante supera los límites máximos. Casualmente Castellbisbal, sede de la empresa identificada como contaminante, no figura entre esos municipios.

Según un estudio de la Comisión Europea, publicado a comienzos de 2005, la presencia de estas partículas en la atmósfera produce cada año 288.000 muertes prematuras. Otro estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2004 afirma que la exposición a las partículas en suspensión es la causa de muerte prematura de 13.000 niños de entre uno y cuatro años de edad, cada año.

El problema está identificado, las soluciones planteadas han pasado por ser puramente administrativas y de trámite. La Generalitat de Catalunya, competente en la materia, sitúa a Sant Andreu de la Barca en una zona de protección especial desde hace años, sin más. Nuestro Alcalde, durante la campaña electoral de las municipales, firmó un convenio con la empresa CELSA, identificada como la emisora de este contaminante, comprometiéndose una y otra parte a solucionar el problema. Nada de nada, los datos están ahí.

Ciutadans lleva dos años pidiendo datos del cumplimiento de ese convenio y sobre las acciones que se van a llevar a cabo para solucionar este problema. Recientemente nuestro Alcalde ha vuelto a firmar otro convenio en el que CELSA aporta a nuestro municipio 60 mil euros para la implementación, creación, realización de servicios y actividades culturales, docentes, educativas y sociales. Desde Ciutadans rechazamos esa aportación económica y le decimos a Celsa que utilice ese dinero para implementar medidas que permitan reducir la emisión de los contaminantes. Obviamente a nuestro Alcalde le pedimos que devuelva ese dinero. El silencio no se compra.

Asimismo le recordamos a nuestro Alcalde la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 25 de julio de 2008, que obliga a la realización de planes de acción a corto plazo para minimizar la contaminación por PM10 a valores no perjudiciales para la salud humana. Esta sentencia la pueden obtener en la sede del Tribunal que se encuentra en Luxemburgo, muy cerca de Bruselas. Así aprovechan el viaje.

miércoles, 25 de marzo de 2009

Volando voy, volando vengo.

Noticia publicada en vozbcn.comLa Agencia Catalana de Consumo, perteneciente a la Consejería de Comercio de la Generalidad, sancionó en 2006 con 43.500 euros a ocho compañías aéreas por ‘vulneración de los derechos lingüísticos’, esto es, por no utilizar el catalán en carteles, señalizaciones o documentación informativa.

Según una respuesta parlamentaria del secretario de Consumo, Miquel Salazar, a una pregunta formulada por Ciudadanos, ‘ocho compañías aéreas fueron sancionadas por no disponer de la señalización y carteles de información general de carácter fijo redactados al menos en catalán, 25 por no disponer de documentación informativa sobre los derechos de los pasajeros o no disponer de las condiciones generales redactadas al menos en catalán, constando en 14 casos únicamente en inglés’, aunque no se especifica los nombres de las empresas sancionadas.

En el año 2007, las competencias de Consumo pasaron de estar en manos de ERC al Departamento de Economía, controlado por el socialista Antoni Castells. El consejero firma una parte de la respuesta parlamentaria en la que especifica que ‘la voluntad decidida del Govern, muy especialmente por lo que se refiere a las infracciones en materia de política lingüística, es la de convencer, incentivar y persuadir, antes de sancionar‘.

jueves, 19 de marzo de 2009

martes, 17 de marzo de 2009

jueves, 12 de marzo de 2009